Turistika tipy na výlet    

Vycházky do okolí

Rychlov - kaplička - rybníček v Ochozech a zpět       / 4 km

Od kapličky v Rychlově se vydáme směrem k městskému lesu zv. Ochozy. Přejdeme cestu a za mostem přes Bystřičku půjdeme kolem starého polorozbořeného Vaníčkova mlýnu a nově postavených vilek mírně do kopečka. Za městem půjdeme několik stovek metrů po polní cestě až potkáme po levé straně kříž pod 4 lipami. To bude naše první krátká zastávka. Na konci války zde byla údajně nalezena těla několika mrtvých německých vojáků. Zbytek cesty už půjdeme stále po rovince. Teď si budeme všímat krajiny po své pravé ruce. Až se cesta přiblíží lesu, sejdeme z ní a asi 20m půjdeme přes pole. S prvními stromy narazíme i na lesní cestu. Po několika metrech narazíme na cedulku oznamující, že se nacházíme na území městského lesa. Po této cestě budeme pokračovat až narazíme na křižovatku. Uprostřed ní se nachází dřevěný altánek, který poskytne útočiště těm nejunavenějším. Když jsme si odpočinuli, vydáme se po cestě vedoucí od altánku směrem mírně doprava. Ta nás dovede až k rybníčku. Je to místo, kde se konají rybářské závody, takže si i zde máme možnost pod střechou odpočinout.

Tesák - Tři kameny - Kyčera a zpět     / 5km

Z Tesáku se vydáme po zelené, která jde kousek souběžně s červenou kolem Machovy studánky a lyžařského vleku, směrem ke Třem kamenům. Ze sjezdovky je krásný výhled do okolí. Po levé straně mineme vrch Kyčeru. U Tří kamenů - historických hranečníků 3 bývalých panství si všimneme pomníčku A.Bábkové, lyžařky, která v r.1947 nedaleko odtud únavou usnula a umrzla. U pomníčku narazíme na modrou značku, která uhýbá do leva. Vydáme se po ní do kopce nahoru k přírodní rezervaci zvané Solisko. Tam narazíme na červenou, po níž půjdeme směrem na Kyčeru. Pod Kyčerou pak narazíme opět na zelenou, po níž jsme přišli a vracíme se zpět na Tesák.
 

Rusava - Čecher - Křídlo - a zpět      / 7,5 km

Od rusavského kostela se vydáme po modré značce směrem na Čecher. Kousek pod Čecherem narazí modrá značka na červenou .Po ní budeme pokračovat směrem na Stiborové boudy. Odtud se nabízí pěkné výhledy do okolí. Tam uhneme po modré okolo vrchu Barvínku ke zřícenině hradu Křídla. Odtud se vracíme po žluté zpět kousek po hřebeni a pak z kopce dolů. Na mostě přejdeme potok a po silnici pokračujeme na Rusavu, která nám nabízí mnoho možností občerstvení i ubytování.

Bystřice p.Host. - Hostýn a zpět       / 9,5 km

Z Bystřice se vydáme po modré značce, u hřbitova, kde bychom si měli prohlédnout hrobku šlechtického rodu Loudonů, narazíme na červenou, po níž půjdeme nahoru, kolem Vinohrádku na Hostýn. Projdeme kolem vodní kaple a po schodech vystoupáme nahoru. Zde máme několik možností občerstvení i ubytování. Odtud můžeme také sjet autobusem dolů do Bystřice. Po pro- hlídce kostela a křížových cest pokračujeme dále po červené přes Schwaigrovu paseku až narazíme na žlutou. Po ní se vydáme dolů směrem k Chvalčovu. Na Říce, kde máme opět možnost se občerstvit sejdeme se žluté, přejdeme na druhou stranu hlavní cesty a po pravém břehu potoka jdeme po proudu směrem dolů, dokud opět nenarazíme na žlutou. Ta nás zavede zpět do Bystřice.

Tesák - Vičanov - Košovy a zpět    / 10 km

Z Tesáku se vydáme po zelené kolem podnikových chat TONu a Meopty na Vičanov. Zde se nám nabídne krásný výhled do okolí. Za jasného počasí je vidět až na Radhošť. Odtud pokračujeme dále po zelené směrem dolů ke Košovům a pak stoupáme podél rekreačního střediska až na vrch Ožiňák. Zde navazuje zelená značka na červenou. Po ní se vydáme směrem zpět na Tesák. Asi v polovině cesty zpět uhýbá z červené značky lesní stezka. Po ní se můžeme vydat k místu zvanému Teodorův pramen. (Fons Theodori - asi 700m). U lesní silničky tu pramení Rosošný potok. Pramen byl upraven v roce 1900 a nazván podle arcibiskupa Theodora Kohna. U něj je znovuobnovená nádrž zvaná klauza na plavení dříví z hor. Zde se také nacházíme v dolní části rezervace zvané Čerňava. Pak se po stejné lesní cestě vrátíme zpět na červenou značku, která nás zavede zpátky na Tesák.
 

Pohradní Lhota - Šaumburk - Černá bařina - Rajnochovice a zpět      / 9,5 km

Od Obecního úřadu v Podhradní Lhotě se vydáme po zelené značce mezi domky do kopce nahoru směrem na hrad Šaumburk. Po opuštění vesnice se nám nabídne pěkný rozhled do okolí. Vystoupáme strmější cestou lesem nahoru kolem tábora a lesní cestou pak jdeme ke zřícenině. Z hradu se, bohužel, mnoho nezachovalo a tak nám k dobré představě poslouží nákres a zkrácená historie popsaná na ceduli umístěné na stromě rostoucím na někdejším nádvoří. Tím začneme naše pátrání po zbytcích zdiva. Po jeho skončení projdeme hradním příkopem dosud zachovalým a po zelené značce pokračujeme lesní cestou dále. Po asi 1km vyjdeme z lesa a nabídne se nám opět pěkný výhled do kraje. Po dalším asi 1km dojdeme k místu zvanému Černá bařina. V těchto místech stávala kdysi dávno Černá Ves a zde také narazíme na rozcestník. Scházejí se tu zelená značka se žlutou. Opustíme zelenou a vydáme se po žluté z kopce dolů z počátku ještě kousek loukou a pak lesem. Po dal- ším 1km začneme potkávat první roztroušená stavení Rajnochovic. Když projdeme kolem ozdravovny narazíme na asfaltovou silničku a po ní půjdeme stále z kopce dolů. U mostu u bývalé hájovny žlutá značka končí a my budeme pokračovat dále po červené. Ta nás povede po asfaltové silničce kolem Hostince Ve dvoře, kde se máme možnost občerstvit i ubytovat a kolem rajnochovské pily. Na křižovatce cest, kde je i roz- cestník, opustíme turistické značení a okolo hotelu Polom se vydáme po silničce dále. Ta nás povede stále údolím kolem potoka Juhyně. Po této cestě dorazíme také zpět do Podhradní Lhoty.
 

Rusava - Grapy - Skalný - Rusava    / 8km

Z Rusavy - Čecheru se vydáme po žluté značce směrem do kopce nahoru na Grapy. Odtud je pěkný výhled do kraje. Pokračujeme po hřebenovce dále směrem do sedla Bukovina, kde narazíme na modrou značku. Po ní se vydáme směrem na Skalný. Na Skalném si prohlédneme 3 skalní útvary zvané Orel, Zub a Žába, odtud máme také krásný výhled do okolní krajiny. Ze Skalného vychází zelená značka, která nás zavede do sedla k rozcestníku zvanému Pod Skalným. Opustíme zelenou a po červené si uděláme malou odbočku ke studánce pana učitele Vaverky. Po osvěžení pokračujeme po červené směrem na Pardus, odkud se nám nabízí hezký výhled na Rusavu. Z Pardusu pokračujeme stále po červené značce směrem dolů na Rusavu.

Rusava - Skalný - Pardus - Rusava    / 9,5 km

Z Rusavy se vydáme kolem Hurbanovy studánky, katolického i evangelického kostela po modré značce nahoru do kopce směrem na vrch Skalný. Na Skalném si prohlédneme skalní útvary zvané Orel, Zub a Žába a odtud máme i pěkný výhled do okolí. Zde také narazíme na zelenou. Ta nás povede směrem na Klapinov. Před námi je strmý zalesněný vrch Obřany a kolem nás louky s bohatou květenou. V sedle Pod Skalným odbočíme ostře vpravo a zastavíme se u studánky pana učitele Veverky, turisty a horolezce. Po návratu k rozcestníku sejdeme se zelené a po červené se vydáme na vrch Pardus, odkud se nám nabízí pěkný výhled do okolí. Před námi na západ je Rusava, za ní Grapy a vzadu je vidět Křídlo. Na jih je Ondřejovsko a na obzoru celé Vizovické vrchy. Obrátíme-li se k severu, uvidíme Skalný, Hostýn, Jehelník, Krškový a Kelčský Javorník, vpravo je Čerňava. Pokračujeme po červené z kopce dolů zpátky na Rusavu, kde máme několik možností občerstvení i ubytování.

Bystřice p.Host. - Hostýn - Tesák - a zpět      / 15 km

Z bystřického náměstí se vydáme po modré, která u hřbitova navazuje na červenou. Po ní půjdeme kolem Vinohrádku na Hostýn. Odtud pokračujeme dále po červené přes Schwaigrovu paseku na Říku až narazíme na žlutou. Ta jde asi 1km souběžně s červenou značkou. (zdatnější po ní mohou vyšlapat na Obřany a pak se tou-též cestou vrátit zpět ke žluté). Po žluté pokračujeme dále, mineme cestu a Bludný vrch po levé straně a kolem Machovy studánky dojdeme nahoru na Tesák. Odtud půjdeme stále po žluté nahoru do kopce na Čerňavu. Čerňava je přírodní rezervace. Končí zde zelená značka. Méně zdatní se mohou z Čerňavy vrátit zpět po zelené. Vrstevnicová cesta se točí kolem rezervace Smrdutá (kde jsou v otvoru ve skále stopy po dávném dolování na Bystřicku) a Jančí (od r.1956 přírodní rezervace). Odtud je krásný výhled na Hostýn. Dále pokračují okolo starého lomu a restaurace Na Říce, odkud po silnici dojdou dolů do Bystřice. Zdatnější pokračují z Čerňavy po žluté kolem partyzánského bunkru přes vrch Jehelník s památníkem Ladislava Jaroše na Javorník a odtud přímo dolů přes Chvalčov do Bystřice.
 

Chvalčov - Rezervace Smrdutá - Čerňava - Tesák - a zpět      / 13 km

Z Chvalčova - Říky vyrazíme po zelené zprvu kolem cesty a potom do kopce nahoru až dojdeme k rezervaci zvané Smrdutá. Odtud pokračujeme dále po zelené směrem na Čerňavu. Zde se vydáme kolem památníku I. Stěpanova po žluté směrem na Tesák, kde máme možnost se občerstvit i ubytovat. Nejméně zdatní mohou z Tesáku vyhledat spoje autobusové dopravy. Méně zdatní půjdou dále po žluté dolů na rozcestí pod Kyčeru. Několik kroků odtud (vpravo) je pramen zvaný Machova studánka. Z rozcestí budou pokračovat kolem Bludného vrchu, minou silnici a půjdou směrem na Říku, kde mají možnost se občerstvit. Zdatnější pokračují z Tesáku a rozcestí pod Kyčerou směrem ke Třem kamenům. Jsou to historické hranečníky 3 bývalých panství. Tam minou pomník A.Bábkové, (lyžařky, která v r.1947 nedaleko odtud únavou usnula a umrzla.) a souběžně s modrou značkou, která později uhne k Holému vrchu, pokračují po zelené na Klapinov, odkud je pěkný výhled do okolí. (Vpravo je strmý zalesněný vrch. To jsou Obřany. Vlevo vidíme Pardus, před námi je Skalný a za ním Hostýn.) Z Klapinova uhneme z kpce dolů na červenou značku. Asi po 600m narazíme na rozcestník zv. Rožnovjačka. Zdatnější se mohou vydat směrem nahoru ke zřícenině hradu Obřany a po stejné cestě pak zpět. Ostatní pokračují dále dolů kolem Táborského a Ondrúškovy studánky zpět na Říku.
 

Podhradní Lhota - Šaumburk - Černá bařina - Kelčský Javorník - Jehelník - Loukov      / 16,2 km

pro zdatnější turisty cestující vlakem
Vystoupíme z vlaku na zastávce Rajnochovice - Podhradní Lhota a po zelené značce se vydáme po silnici směrem k Podhradní Lhotě. Ve Lhotě projdeme mezi domky do kopce nahoru směrem na hrad Šaumburk. Po opuštění vesnice se nám nabídne pěkný rozhled do okolí. Vystoupáme lesem nahoru kolem tábora a lesní cestou pak jdeme ke zřícenině. Z hradu se, bohužel, mnoho ne-zachovalo a tak nám k dobré představě poslouží nákres a zkrácená historie popsaná na ceduli umístěné na stromě rostoucím na někdejším nádvoří. Tím začneme naše pátrání po zbytcích zdiva. Po jeho skončení projdeme hradním příkopem dosud zachovalým a po zelené značce pokračujeme lesní cestou dále. Po asi 1km vyjdeme z lesa a nabídne se nám opět pěkný výhled do kraje. Po dalším asi 1km dojdeme k místu zvanému Černá bařina, kde také narazíme na rozcestník. Scházejí se tu zelená značka se žlutou. My budeme ale pokračovat po zelené a z Bařiny, místa kde kdysi dávno stávala Černá Ves, vystoupáme strmou cestou na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů - Kelčský Javorník, kde je nejen známá vysílačka, ale i Boží muka. Odtud po malém odpočinku pokračujeme přes Jehelník s památníkem L.Jaroše stále po zelené dolů a pak po hřebenovce kolem lovecké chatky a opět dolů na vlakové nádraží Loukov. Pokud nám do odjezdu vlaku zbývá ještě hodně času, nelitujeme ho a zajdeme si ještě do vesnice do Pizzerie na dobrou pizzu. Pak už nasedneme na vlak a dojedeme do cílové stanice.

Bystřice p.Host. - Skalný - Rusava - Brusné - Bílavsko - Bystřice p.Host.   / 15,5km

Z bystřického náměstí půjdeme po modré značce kolem Vinohrádku. Nedaleko odtud překročíme Černý potok po malém dřevěném mostku zvaném Annenský most. Na louce, která se nám zde otevírá rostla kdysi velmi stará babyka, zamilovaný strom Františka Táborského. Dnes tu roste její dcera. Popojdeme ještě kousek výš a naskytne se nám široký rozhled do kraje. Pod Hostýnem uhneme směrem na Skalný. Tady si prohlédneme skalní útvary nazvané Orel, Zub a Žába a vydáme se z kopce dolů na Rusavu. Zde máme několik možností občerstvení i ubytování. Méně zdatní vyhledají z Rusavy autobus zpět do Bystřice, zdatnější mohou pokračovat po žluté na Křídlo. (Říkávalo se, že zde leží poklad a že se tu v poledním tichu zjevuje bílá paní.) Část cesty jdeme po silnici, pak přejdeme most a dáme se nahoru do kopce ke zřícenině hradu Křídla. Odtud pak zase z kopce dolů do Brusného, kde máme opět možnost se občerstvit. Méně zdatní mohou využít z Brusného služeb ČSAD, zdatnější mohou pokračovat pěšky. Žlutá značka končí u restaurace Brusenka. Zde se dáme doprava a po chvíli hned doleva. Po málo frekventované silnici dojdeme až na křižovatku cest do Slavkova a Bílavska. My budeme pokračovat stále rovně a po vrstevnicové cestě kolem kopce Chlumu a zemědělské usedlosti Nový Dvůr dojdeme až na vrchol kopce, kde kdysi stával hrad Chlum. Odtud půjdeme opět stále rovně lesní cestou přes městský les Končiny a Slobodovou ulici dojdeme na bystřické nádraží ČD. Přejdeme trať a ulicí Nádražní dojdeme až do centra.
 

Rusava - Ondřejovsko - Kameňák - Lukov a zpět        / 26km

Z Rusavy - Čecheru se vydáme po modré značce směrem na Chochol a Ondřejovsko. Zde se napojíme na zelenou. U rozcestníku Lukavské polesí, kde se schází zelená se žlutou sejdeme z turistické značky a vydáme se po lesní neznačené cyklistické stezce rovně a po asi 1100m doprava kolem potůčku k hájence Kameňák. Zde se opět napojíme na modré turistické značení a po něm dojdeme až k rozcestníku Na Písečném. Zde odbočíme z modré na červenou a ta nás dovede ke zřícenině hradu Lukova. Hrad patřil od r. 1332 Šternberkům a jejich znak (hvězdu) najdeme na zdi ještě dnes. Po prohlídce hradu se vydáme ke skaliskám Králky a od nich sejdeme na úpatí kopce nad vesnicí Lukovem. V budově lesní správy žila po smrti B.Smetany u své dcery Bettyna Smetanová, druhá manželka hudebního skladatele. Odtud je to 1,5km do vesnice Lukov, kde máme možnost se občerstvit i ubytovat. Odtud mají méně zdatní možnost využít služeb autobusové dopravy. Ostatní půjdou z Lukova po žluté. Ta se u hájenky po asi kilometru napojí na zelené značení naučné stezky. Vede nás okolo lesního rybníčku Bezedníku, lesního potůčku a pramenu Rybárky zpět na Ondřejovsko. U rozcestníku Lukavské polesí se k naučné stezce připojuje žlutá značka vedoucí směrem na Grúň. Vydáme se po ní a od chaty Grúň pokračujeme po silničce kolem chatek dolů na Rusavu, kde máme opět několik možností občerstvení i ubytování.

Vycházka Lázně - Vinohrádek

Z náměstí směrem k babyce - podél hřbitova k autobusové zastávce u Černého potoka, po mostku k babyce, opustíme modrou značku a pokračujeme po žluté, projdeme chatovou osadou a u mohutné vrby vstoupíme na cestu, která vede k lomu pod Hostýnem. Po levé straně míjíme budovu zvláštní internátní školy a jsme opět na hostýnské silnici. Stará hostýnská cesta nás povede kolem chatek dětského tábora, Vinohrádku a s novou silnicí na Hostýn se setkáme u autobusové zastávky Černý potok. Dolů se vracíme po stejné cestě, po níž jsme stoupali nahoru.

Přes Vičanov do Rajnochovic

Tesák - po zelené značce na Vičanov kolem starého vykotlaného javoru, dolů lesem do sedla pod Vičanovem. Z Vičanova dolů kopcem na silnici, u košovského revíru dále po zelené kolem střediska PAL na Plameniska, odtud se po červené vydáme zpět na Tesák

Výlet na Lysinu

Lysina (598m.n.m.), dodnes patrný asi 300m dlouhý val, který chránil staroslovanské hradiště. Výchozí bod : Holešov - nádraží ČSAD, autobusem do Žop- asi 3km po červené na Lysinu- dále po červené asi 1km, až narazíme na křižovatku červené a modré, červená vede na Rusavu, my se dáme po modré na Poschlou (630m.n.m.) - odtud na Barvínek a Křídlo. V sedle před Barvínkem, asi 1km jižně od hradu Křídla je rybníček s ostrůvkem. Na Křídle (506m.n.m.)zbytky valů, zdí, zasypaná studna a cisterna. Od roku 1481 hrad pustý. Dále pokračujeme do Brusného a odtud autobusem.

Procházka na Obřany

Východiskem trasy je Říka - odtud po žluté proti proudu Bystřičky, mineme bývalou hájovnu, po pravé straně máme paseku Švajgrovku, pokračujeme kolem bývalých rybníků, míjíme nový most, nad nímž je louka zvaná Kozlůvky. Přejdeme po chatrném můstku a prostřední cestou žlutě značenou dojdeme po mírném stoupání ke studánce F.Táborského a F.Ondrúška. Pod bronzovými reliéfy rodáků je nápis "Byli naši byli" (J.Antek). Kousek dále z pravé strany přichází k potoku lesní cesta, po ní asi 200m stával krytý Arnoštův most, který musel být za okupace z nařízení rozebrán. Pokračujeme po žluté na Rožnovjačku. Vlevo pokračujeme ostrým výstupem ke zříceninám hradu Obřany. 100m východně po hřebeni přijdeme k vyhlídce, odkud vidíme Valašské louky a Janče. Vrátíme se zpět do sedla po červené, pokračujeme k Prašivému buku, pak po silnici asi 700m k zastávce ČSAD na Valašských loukách, odkud je málo známý pohled na Hostýn. Můžeme pokračovat asi 500m po silnici na Kozlůvky, přejít po mostě na žlutou a jsme brzy na Říce.

Vycházka na Grapy

Z Bystřice po modré turistickou stezkou Fr.Táborského, dostaneme se do sedla pod Bukovinou. Ze sedla vede žlutá na Grapy. Jdeme střídavě loukami, březovými i smrkovými lesíky. Místy je pěkný výhled na Hlinsko, Prusinovice a dále na Hanou. Asi po 1,5km se nám objeví krásný pohled na Hořansko a Pardus, pod nímž se krčí valašské chalupy. Pak projdeme lesem a ocitneme se na samotě u Totků, pokračujeme mezi políčky, míjíme další 2 samoty a vycházíme na louky. Odtud vidíme vrchol Čecheru, vpravo Javorčí, Poschlou, Barvínek, před námi věž evyngelického kostela, projdeme Rusavou, vlevo míjíme Hurbanovu studánku a 3 dřevěné chalupy, přijdeme na rozcestí (Bystřice p.H. - rozcestí = 10km), pokračujeme dále po žluté na Křídlo a do Brusného. Asi 400m po silnici, pak odbočíme po dřevěném mostku přes Rusavu, po louce přejdeme na pěknou lesní cestu. Dostaneme se k lávce, kousek dále zatáčí cesta vlevo, pak asi 200m dost velké stoupání, pokračujeme vrstevnicovým chodníkem pod zříceninami Křídla. Z Křídla sejdeme lesní cestou, místy dřevěnou na silnici a po ní na zastávku ČSAD v Brusném (až sem jsme ušli 15km).

Vycházka z Tesáku na Lukov

Z Tesáku se vydáme po červené pod Kyčeru Pod Křížek, odtud na Solisko. Sejdeme na lesní silnici, která vede z Ráztoky a dáme se touto cestou do Hutí a k Držkové. Před Držkovou odbočíme do Vlčkové., z Vlčkové přes Písečné k hradu Lukovu. Od hradu se dáme chodníkem směrem ke skaliskám Králky a od nich sejdeme dolů do vesnice.

Výlet přírodními rezervacemi Hostýnských vrchů

Začátek cesty je na Bystřičkách, kam se dostaneme z Chvalčova od hotelu Říka, ze silnice odbočíme u Slámovy chaty vlevo a dáme se proti proudu potoka. Cesta, která tvoří okruh a je dlouhá asi 12km, nás zavede do přírodních rezervací Čerňava, Smrdutá a Na Jančích.
Po tomto krátkém seznámení se s naší cestou můžeme vyrazit. Půjdeme po zpevněné lesní cestě údolím Bystřiček. Po pravé straně příjemně bublá potok. Když se k němu přiblížíme, můžeme v letních měsících pozo-rovat skorce vodního, který se potápí pro svou potravu. Ve vodním proudu můžeme vidět pstruhy nebo vzácnou vranku pruhoploutvou. Nad vodou poletuje několik druhů vážek - šídlo modré, vážka ploská, šidélko ruměnné. Může se stát, že nám cestu zkříží obojživelníci, např. kuňka obecná, ohrožený mlok skvrnitý, čolek horský a kri-ticky ohrožený čolek karpatský. Na květinách, které bohatě lemují cestu, spatříme velké množství motýlů, např. perleťovce stříbropáska a babočku síťkovanou, otakárka fenyklového a batolce duhového. Kolem cesty roste rulík zlomocný, šalvěj lepkavá a orobinec širokolistý. U potoka se vyskytuje tuf porostlý mechy, okolní bukojedlové porosty se staly hnízdištěm krkavce velkého.
Z údolí Bystřiček vystoupáme svahem Humence do sedla pod Kelčským Javorníkem. Ze sedla vlevo je asi 500m na hřeben Javorníka. Zde je umístěna pamětní deska Ladislava Jaroše, ředitele holešovského gymnázia, který byl za války zatčen a popraven. My pokračujeme vpravo směrem k Čerňavě a cestou můžeme vidět hraniční kameny z minulého století i dochovaný partyzánský bunkr. Na vrcholu Čerňavy nás upoutají krásné výhledy do okolí. Pokračujeme dále směrem k přírodní rezervaci Čerňava, kterou tvoří původní stromový porost pralesovitého charakteru ve stáří asi 270 let. Svahy rezervace jsou hojně porostlé kapradinami. Rezervace je lokalitou vzácné hlívy dřevní, bylinné patro je tvořeno zejména měsíčnicí trvalou, netýkavkou malokvětou, samorostlíkem klasna-tým, kyčelnicí devítilistou a dalšími rostlinami.
Projdeme středem rezervace a dostaneme se na zpevněnou lesní cestu vedoucí z Tesáku do Rajnochovic a asi po 500m odbočíme vpravo směrem na Chvalčov. Brzy narazíme na další zajímavost. Je to exotický balvan, tvořený křemenem, který je v okolních pískovcových horninách zcela ojedinělý. Také jeho rozměry jsou zcela vyjímečné. Balvan je vstupem do rezervace Smrdutá, která je význačná suťovou květenou a pseudokrasovými jeskyněmi. Prudký sklon a kamenité plochy mají vliv na mikroklima tohoto místa, vznikl zde horský suťový les. Dominantní dřevinou je jilm horský, ke kterému se druží javor horský. Místy vstupuje do podrostové skladby také jedle a buk. Půda mezi balvany je obohacována padlými tlejícími stromy. Z rostlin se zde vyskytuje měsíčnice trvalá, udatna lesní, kakost smrdutý, mechorosty a mnohé játrovky. Typické jsou také kapraďorosty. Z živočichů jsou nejzajímavější tesařík pižmový a dubnový, a také vzácná modranka karpatská. Na Smrduté je pseudokrasová puklinová jeskyně, která vznikla mechanickým způsobem v nevápenných horninách. V jeskyni je vytvořena sněhobílá sintrová poleva podobná povrchu květáku, jsou to tzv. pisolity. Vznikaly postupným vymáčením vápe-nitého tmelu pískovců za působení srážkové a spodní vody. Rozpuštěný uhličitan vápennatý se zpětně vysrážel a vyplnil na stropu dutiny.
Přes Goralicu se dostaneme na rozlehlé pastviny Na Jančích, ve spodní části byla zřízena přírodní rezervace. Je tu chráněná přírodní horská karpatská louka se stanovišti vlhkomilných rostlin. Můžeme zde vidět některé druhy vstavačů. Krásné jsou mečíky střechovité, najdete tu i snědek pyrenejský, okrotici bílou nebo orlíček planý. Hojná je zde třezalka tečkovaná, zvonky a hvozdíky.
Pokračujeme lesní cestou, dojdeme k zatopenému lomu, kde se těžil pískovec pro stavební účely. Od lomu sejde-me na místo, odkud jsme před pár hodinami vyšli.
(převzato z článku Kateřiny Davidové Tip na letní výlet - přírodními rezervacemi Hostýnských vrchů)

Po "Hučnici" do Kelče

výlet spíše pro cykloturisty nebo automobilisty : Bystřice p.H. - Libosváry - samota Drnholec - Všechovice - Kelč (celkem 15km). Vede po prastaré obchodní cestě, která spojovala Podunají s Polskem a Baltickým mořem. Dějiny městečka Kelče jsou spjaty s hradem Šaumburkem, po jehož zboření roku 1451 přešlo z hradu právo hradní a manské do Kelče.

 

 

 

UMÍSTĚNÍ

 

TURISTIKA

 

SPOJE

 

CENÍK

 

KONTAKT

 

GALERIE

 

HOME