Turistika tipy na výlet    

Hrady a zříceniny

Chlum
Z hradu zv. Chlum nad Bílavskem se žádné zdivo bohužel nedochovalo. Co však zůstalo zachováno jsou vyly a hluboký příkop. Hrad se poprve připomíná r. 1275 za vlády Přemysla Otakara I., kdy bylo Bílavsko částí Chlumského panství. Kdo však v něm vládl není známo až do roku 1365, kdy byl jeho držitelem Boček z Kunštátu, pradědeček krále Jiřího z Poděbrad. Ten skoupil mnoho vsí a hradů v okolí, o něž se pak podělil se svým bratrem. Není pak divu pověsti o "koženém mostě" mezi Chlumem a Křídlem. Po smrti obou bratří dědili hrady jejich potomci, mezi nimiž se později rozpoutaly dlouhé a tuhé rozpory. Konec jim učinili až husité, kteří oba hrady dobyli a pobořili. (Převzto z článku Josefa Barboříka Hrad Chlum nad Bílavskem)
 

Chlum - zbytky valu
Zřícenina hradu Křídlo
Hrad obřany - zbytky zdí
Šaumburk - hradní příkop
Hrad Lukov

Na kopci 421m nad Bílavskem jsou stopy zřícenin a valů. Byla tam středověká tvrz s dvojitými hradbami, kterou páni z Kunštátu přestavěli na hrad. Po roce 1420 není již o Chlumu zpráv, patrně byl pobořen v husitských nebo uherských válkách.

(Prostor mezi Hlinskem, Chomýží a Brusným vyhlížel kdysi jinak. Stávala tu ves Chlumečná, jež zanikla v 15. století. Poblíž dnešní železniční trati k Hlinsku se rozprostíral velký rybník. Na kopci Chlumu stával kdysi hrad, okud podle pověsti vedl kožený most na sousední hrad Křídlo . pravděpodobně však nešlo o most kožený, ale košenný, to byla cesta z košin a hatí - zpěvněná proutím a deskami - přes bažiny a močály.)


Hrad Chlum na www.hrady.cz

 

Křídlo
Na kopci 506m nad Brusným jsou zříceniny hradu Křídlo. Hlavní budova byla na nejvyšším místě, níže bylo nádvoří, obě části byly spojeny opevněním a valy. Vykopávky dosvědčují, že to byl gotický hrad, jehož osudu byly podobné Chlumu. Za uherských válek byl hrad zbořen. Podle pověsti je na tomto místě ukryt poklad a v horkých letních dnech se tu v poledne prý zjevuje Bílá paní.


Hrad Křídlo na www.hrady.cz

 

Obřany
Na kopci 701m vysokém při cestě na Tesák jsou zbytky zdí hradu Obřany, který podle pověsti vystavěli a obydlili obři. Ve skutečnosti začal hrad stavět Boček z Kunštátu, pradědeček krále Jiřího z Poděbrad, a dal mu jméno podle rodového sídla u Brna Obřany. Hrad byl zbořen za válek husitských, byl nejvýše položeným hradem na Moravě.

Hrad Obřany na www.hrady.cz

 

Šaumburk
Na kopci 608m vysokém nad Podhradní Lhotou jsou zříceniny hradu Šaumburku. S jeho stavbou bylo započato roku 1272, byl správním střediskem kelčského kraje a patřil biskupům. Roku 1302 byla na výšině 530m zbudována bašta, nazvaná později Nový hrad a ještě později Zubříč. Roku 1451 dal Šaumburk zemský hejtman zbořit jako loupežnické sídlo, za Jiřího z Poděbrad byl však obnoven. Hrad se připomíná ještě roku 1490.


Hrad Šaumburk na www.hrady.cz

 

Lukov
Na kopci 521m vysokém nad vesnicí Lukovem jsou zříceniny hradu Lukova - zbytky věže, ochozů, klenuté síně, oblouky oken a vchodů i sklepy. Byl to románský hrad s gotickou dostavbou. První písemná zmínka o hradu je z roku 1332, kdy Jan Lucemburský hrad zastavil Šternberkům (hvězda na zbytcích zdiva). Později byl majitelem hradu Albrecht z Valdštějna, který panství vyženil s Lukrécií Nekšovou. Hrad proslavil Jan Adam z Víckova, vůdce odboje Valachů v době pobělohorské. Ve třicetileté válce vyplenili hrad Švédové. Od roku 1643 zaniká vojenský význam hradu, který se stal sídlem vrchnostenských úřadů. Když byly úřady r. 1780 přemístěny do vsi Lukova, začal hrad chátrat.

Kousek od Lukova je lesovna Pod Hradem, kde žila v letech 1895 - 1908 Bettyna Smetanová (druhá manželka Bedřicha Smetany) u své dcery Zdeňky a jejího manžela, lesmistra Heyduška. Její nejmilejší procházkou byla pěšina od Svatojánské sochy k Čertovým kamenům na Ovčírnách. R.1908 se Heyduškovi odstěhovali do Luhačo-vic, kde Bettyna Smetanová téhož roku zemřela. Je tam také pochována.

Hrad Lukov na www.hrady.cz

 

 

 

UMÍSTĚNÍ

 

TURISTIKA

 

SPOJE

 

CENÍK

 

KONTAKT

 

GALERIE

 

HOME